Eksploatacija

1.2 Vrste mernih instrumenata

skolamld | 22 Oktobar, 2019 10:29

Potrebni instrumenti za utvrđivanje neispravnosti.

Merni uređaji sadrže sledeće osnovne komponente:
• davač koji vrši prijem i pretvaranje merne veličine u merni signal. 
• prenosni sistem često kombinovan sa pojačivačem koji posreduje u prenošenju mernog signala(po potrebi pojačanog) do pokazivača
• pokazivač, deo mernog sistema koji vrši merenje mernog signala, tj. pokazuje vrednost merene veličine.
 

Neki od instrumenata koji se upotrebljavaju pri merenju na motornim vozilima:


• akcelometar, instrument za kontrolu kočnog sistema
• ampermetar(meri jačinu struje)
• areometar(instrument za merenje gustine elektrolita)
• vaga
• voltmetar(instrument za merenje električnog napona)
• dinamometar(za merenje obrtnog momenta)
• instrument za analizu izduvnih gasova. Meri HC,CO,CO2,O2 i koef. viška vazduha .
• istrument za ispitivanje kompresije. Meri stepen kompresije u cilindrima. nejednaka kompresija izaziva nemiran rad motora. Ispitivanje se vrši preko otvora za svećice. Ako je loša kompresija znači da su ili ventili loši ili klipni prstenovi istrošeni.
• instrument za ispitivanje i podešavanje električnih uređaja na vozilu.
• uređaj za ispitivanje vakuuma ubacuje se u usisnu granu motora. Što je očitana vrednost niža, veća je potrošnja goriva. ovaj instrument pokazuje koliki vakuum vlada u usisnoj grani motora dok motor radi. Pomoću ovog uređaja može se odrediti propuštanje vakuuma u usisnoj grani ili karburatoru, nisku kompresiju motora,kasno paljenje, začepljen izduvni sistem, zaglavljene ventile ili istrošene vođice.
• merna viljuška(instrument za određivanje stepena punjenja akumulatora)
• merna letva. Meri usmerenost upravljačkih točkova.

BEZKONTAKTNI TERMOMETRI

 

 ​Laserski bezkontaktni termometar (infracrveni termometri)

Laserski zrak se usmeri na povrsinu cija se temperatura meri.
Opseg merenja :     -20 do 500oS

Merenje ugaone brzine pomoću tahometra 


Glavni element magnetskih tahometara je indukcioni pretvarač. Elektromehanički tahometri u svojim mjernim kolima sadrže elektromehaničke pretvarače (tahometarski generatori, tahometri sa brojanjem impulsa).

STROBOSKOPSKI tahometri

Stroboskopski tahometri rade na principu stroboskopskog efekta.
Po načinu primene razlikuju se :
  • stacionarni i
  • prenosivi tahometri.
 Stacionarni tahometri trajno su postavljeni na osovinu objekta, a prenosivi (ručni) priključuju se na osovinu privremeno. Prema metodi merenja tahometri se dele na :
  • kontaktne i
  •  bezkontaktne.

 

Areometar-instrument za kontrolu gustine elektrolita

Areometar je instrument koji se koristi za merenje gustine tečnosti tj. goriva.
Izrađen je od providnog bezbojnog stakla. Aerometar se potapa u fluid čija se gustina meri i on tone. Na užem delu areometra
nalazi se skala i čita se podeok koji se poklapa sa nivoom tečnosti. Ta vrednost predstavlja gustinu fluida na određenoj temperaturi (15°C).
Merni opseg areometra se određuje vrstom tečnosti za čije je merenje gustine areometar namenjen.
Areometar za Eurodizel ima opseg merenja od 0.800g/cm3 – 0.850g/cm3.
Merilo ne podleže tipskom ispitivanju i redovnom overavanju.
Uz areometar se dobija “Uverenje o overavanju merila” (serijski broj, god.proizvodnje, proizvođač…)
Areometar ispunjava metrološke uslove propisane pravilnokom o areometrima.
 

 


Čestitamo

skolamld | 22 Oktobar, 2019 10:21

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb